Korok v kontakte s potravinami – právne aspekty

Ako čisto prírodný materiál je korok podľa európskej legislatívy určený na styk s potravinami. Odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s našou ponukou čističov korku a so zoznamom právnych aktov, ktoré potvrdzujú, že korok, ktorý je v súlade s legislatívou EÚ, je úplne bezpečný pre styk s potravinami.

https://korkovapredajna.sk/kategoria-produktu/korkova-podsta/

Všetky materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, podliehajú dvom európskym právnym aktom:
• Nariadenie (ES) 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami, tzv.
Rámcové nariadenie alebo nariadenie FCM (materiály prichádzajúce do styku s potravinami)

K materiálom a predmetom, ktoré majú prísť do styku s potravinami, musí byť priložené písomné vyhlásenie, že vyhovujú predpisom, ktoré sa na ne vzťahujú.

Písomné vyhlásenie umožňuje jednoduchú identifikáciu materiálov, predmetov alebo produktov, ktoré sú výsledkom medzikrokov výroby alebo látok, pre ktoré bolo vydané.


• Règlement (CE) 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à des usages spécifiques
Contact alimentaire, également connu sous le nom de réglementation GMP (Good Manufacturing Practice)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R2023-20080417&from=EN

Par conséquent, tout matériel considéré comme FCM doit être conforme à cette législation.

Le règlement concerne entre autres le liège. Ci-dessous le lien vers le texte intégral du règlement :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935

Art. 16 – Déclaration de conformité
Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant qu’ils sont conformes à la réglementation qui leur est applicable.

La déclaration écrite permet d’identifier facilement les matériaux, objets ou produits d’étapes intermédiaires de fabrication ou les substances pour lesquelles elle a été délivrée.


• Règlement (CE) 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à des usages spécifiques
Contact alimentaire, également connu sous le nom de réglementation GMP (Good Manufacturing Practice)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/2023/oj

Par conséquent, tout matériel considéré comme FCM doit être conforme à cette législation.

D’autres documents de la législation de l’UE auxquels le règlement sur le liège fait référence sont la « Déclaration de politique sur les bouchons en liège et autres matériaux et produits en liège destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ».

https://www.edqm.eu/en/d/164352

Et le document ISO ISO 633 : 2019 auquel le document ci-dessus fait référence

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:633:ed-3:v1:en


Pridaj komentár

X
Objednať vzorky korku
Share via
Copy link