Zásilka, vyplacení, vracení

I. SPÔSOB PLATBY:

1. Korkova Prodejna sprístupňuje svojim používateľom nasledujúce platobné formuláre:

  • Platby kreditnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro realizované spoločnosťou eCard Inc. Poplatok za realizáciu platby hradí obchod.
  • Platby uskutočnené prostredníctvom služby PayPal. Poplatok za realizáciu platby hradí klient.

II. Náklad

1. Zakúpený tovar bude zákazníkom doručený prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Náklady na dopravu závisia od hmotnosti zásielky. Ak chcete určiť náklady na dopravu, pridajte vybraný produkt (produkty) do nákupného košíka. Náklady na dopravu sú uvedené v nákupnom košíku.

2. Nakúpený tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávke pre. Zákazník je povinný informovať správu obchodu o každej zmene majúcej vplyv na realizáciu dohody, najmä o zmene kontaktných údajov, ktoré sú pre prepravu zásadné, ako aj o zmene kontaktnej e-mailovej adresy a telefónne číslo. V opačnom prípade sa e-maily a oznámenia zasielajú na staré adresy.

3.   Vzhľadom na to, že zásielky zasielané našim zákazníkom sú zabezpečené, skontrolujte obsah zásielky za prítomnosti kuriéra V DATUM JEHO DODANIA. V prípade akýchkoľvek škôd pokračujte v príprave protokolu o poškodení, v ktorom by ste mali určiť spôsob použitých metód ochrany tovaru (samolepka „Krehký“, oddeľovače lepenky, dva kartóny, obal) na základe poskytnutých informácií. , potom si od prepravnej spoločnosti vyžiadame náhradu škody. Dodacia lehota je od 3 – 5 pracovných dní po odoslaní.

  V prípade poškodenia tovaru má zákazník dve možnosti:

1. Zákazník tovar prevezme súčasne so spísaním protokolu o škode spolu s kuriérom, poškodenie odfotí a odošle na emailovú adresu:

office@korkovapredajna.sk

2. Zákazník odmieta prevziať balík. Uvedený e-mail bude základom pre nárokovanie vrátenia všetkých poškodených prvkov.

Ak by kuriér odmietol skontrolovať obsah zásielky, zapíšte si svoje meno a telefónne číslo a potom nás, prosím, informujte o uvedenej skutočnosti.

AK NEDODRŽÍTE PRAVIDLÁ UVEDENÉ VYŠŠIE, SŤAŽNOSTI BUDÚ AJ NAĎALEJ ZVÁŽENÉ, NÁKLADY NA NOVÉ PRVKY A NÁKLADY NA DOPRAVU VŠAK BUDE MUSIEŤ UHRADIŤ KUPUJÚCI.

4. V okamihu prijatia objednávky dôjde k prechodu vlastníckeho práva na kupujúceho spolu s rizikom spojeným s držbou a používaním objednaného tovaru vrátane rizika poškodenia alebo straty veci.

5. Zásielky sú realizované do 3 pracovných dní. Správa obchodu má právo zmeniť dátum prepravy v prípade, že sa vyskytnú okolnosti mimo ich kontrolu. Pokiaľ si klient objednal tovar, ktorý je k dispozícii v rôznych termínoch, doba realizácie objednávky sa predĺži a objednávka sa zrealizuje po prijatí poslednej položky zo zoznamu.

6. Všetky položky zasielané klientom sú starostlivo zabalené a poistené proti strate a poškodeniu.

III. NÁVRATKY POLOŽKY

 1.Zákazník sa môže rozhodnúť, že vráti tovar zakúpený v našom obchode do 14 dní od okamihu vyzdvihnutia balíka. Predmetný tovar bude prijatý, iba ak je nám zaslaný v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkými komponentmi, a ak samotný tovar nie je poškodený a nenesie stopy po použití.

Formulár na odstúpenie od zmluvy – Stiahnuť

2. Zákazník priloží k balíku originálne oznámenie o ukončení zmluvy a originálny doklad o kúpe (účtenku alebo faktúru). Ak zákazník nepriloží uvedené dokumenty, zásielky nebudú akceptované. Zákazníci tiež poskytnú správe obchodu presné údaje o kupujúcom, vrátane jeho bankového účtu, na ktorý sa majú vrátiť peniaze za zakúpený tovar.

3. Ak boli spolu s objednaným tovarom poskytnuté ďalšie bonusové položky, budú tiež vrátené.

4.Správa obchodu zaručí vrátenie hodnoty produktu.

5. Peniaze budú vrátené na poskytnutý bankový účet do 10 pracovných dní. Ak bola platba vykonaná kreditnou kartou, peniaze sa vrátia na účet súvisiaci s touto kartou.

6.Náklady na prepravu sa nevracajú.

7. Tovar sa vracia iba na náklady zákazníka.

8. Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť tovar proti všetkým možným škodám, ktoré môžu vzniknúť v priebehu prepravy

9. Správa obchodu neprijíma zásielky na dobierku.

IV. ZÁRUKY A SŤAŽNOSTI

1. Na všetok tovar dostupný v obchode sa vzťahuje záruka výrobcu.

2. Zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho fungovania tovaru, ktorý sa používa správnym spôsobom, sa obmedzuje na záručné podmienky stanovené výrobcom alebo distribútorom tovaru.

3. Účel tovaru bude uvedený v užívateľskej príručke. Správa obchodu v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za výsledné, nepriame a opakujúce sa škody spôsobené nesprávnym použitím poskytnutého tovaru.

4. Záručná doba bude uvedená v popise zverejnenom na webových stránkach obchodu a v záručných listoch poskytnutých spolu s dodaným tovarom. Podrobné záručné podmienky budú uvedené v záručnej dokumentácii vydanej záručným podnikom. Ak zákazník nenájde v krabici záručný list, bude sa za ekvivalent dokladu považovať doklad o kúpe, a to potvrdenka alebo faktúra s DPH.

5. Ak bude zistený rozpor medzi konkrétnosťou produktu a ustanoveniami uzavretej dohody, má kupujúci právo na vrátenie objednaného tovaru. Kupujúci bude informovať predávajúceho o uvedenej skutočnosti zaslaním podrobného popisu všetkých zistených nezrovnalostí. Kupujúcemu sa poskytuje právo informovať predávajúceho o takýchto chybách do 14 dní od okamihu vyzdvihnutia zásielky. Kupujúci potom nebude mať takúto možnosť.

6. Na všetky sťažnosti týkajúce sa transakcií uskutočnených v dôsledku predbežného neoboznámenia sa s ustanoveniami dohody v obchode sa neprihliada.

7. Kupujúci písomne ​​informuje predávajúceho o všetkých chybách zakúpeného tovaru, ktoré boli použité v súlade so zásadami čestného použitia, prostredníctvom reklamačného formulára. Ak sa reklamácia týka veci, ktorá bola poškodená počas prepravy, je potrebné za prítomnosti kuriéra vypracovať protokol o poškodení. Sťažnosti je možné zaslať e-mailom na túto adresu: office@korkovapredajna.sk.

8. V prípade odmietnutia vrátenia balíka bez predchádzajúceho prehlásenia o zrušení, náklady na vrátenie a vrátenie znáša zákazník. V prípade nevyzdvihnutia tovaru na oddelení GLS alebo paketshop pointe, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru odosielateľovi, teda dvojnásobok pôvodnej ceny prepravy.

9. Vrátený tovar je zabalený v originálnych škatuliach a obsahuje všetky neoddeliteľné súčasti. Tovar sa vráti spolu s dokladom o kúpe.

+ +
X
Objednať vzorky korku