Prečo nie je prírodný korok ďalším príkladom greenwashingu?

Greenwashing je „klamanie spotrebiteľov o environmentálnych postupoch spoločnosti alebo environmentálnych výhodách produktu alebo služby“. » Zámerne alebo neúmyselne ho však môžu praktizovať aj vlády alebo iné subjekty, ktoré vydávajú zavádzajúce vyhlásenia o environmentálnom správaní alebo vplyvoch svojich činností. Tu sú 3 vybrané príklady greenwashingu.

1) Skrytý kompromis

Tento príklad sa zameriava na úzku environmentálnu funkciu a zanedbáva zohľadnenie väčších, širších environmentálnych problémov. Príklady zahŕňajú technológie, ktoré podporujú energetickú účinnosť bez zverejnenia nebezpečných materiálov používaných pri výrobe.


Prečo to neplatí pre prírodný korok?

Napríklad expandovaný korok sa vyrába z korkových granúl zahriatych na vysoké teploty v špeciálnych kadiach. V týchto kadiach sa vyrába prírodná zložka viažuca granule – suberín – čo umožňuje získať korkové panely bez použitia chemikálií.

2) Nejasná formulácia

Ide o veľmi všeobecné a nejasné vyhlásenia, ktoré preto môžu spotrebitelia nepochopiť. Príkladom môže byť použitie slova „prírodný“ na zdôraznenie environmentálnych výhod produktu alebo služby. Napríklad arzén a urán sú „prírodné“ zložky, ale sú tiež toxické.


Proces výroby korku je úplne transparentný

Korok sa získava čiastočným odstránením kôry dubu. Ide o udržateľný proces, ktorý prebieha bez poškodenia stromu alebo okolitej flóry a fauny. Kôra sa nepoužíva na extrakciu a použitie
žiadne chemikálie.

3) Falošné štítky udržateľnosti

Niektoré spoločnosti vytvárajú certifikáty „udržateľnosti“ alebo štítky, ktoré sú jednoducho falošné. Môžu zavádzať spotrebiteľov vytváraním ilúzie, že produkt alebo služba boli nezávisle certifikované ako environmentálne udržateľné prostredníctvom legitímneho procesu auditu tretej strany, pričom v skutočnosti to tak nie je.


Prírodný korok má celosvetovo uznávaný certifikát FSC.

Skratka FSC znamená Forest Stewardship Council. Je medzinárodnou neziskovou organizáciou a členom ISEAL – globálneho združenia systémov sociálnych a environmentálnych noriem. Certifikát je založený na princípoch, kritériách a ukazovateľoch dobrého obhospodarovania lesov a vydáva ho vyššie uvedená rada FSC.

Aké sú zásady, kritériá a ukazovatele dobrého hospodárenia v lesoch?

Ide o normatívny dokument vypracovaný v roku 1994 na základe poznatkov a skúseností ekológov a generácií lesníkov – teoretikov aj praktikov. Rada FSC pri vypracovaní dokumentu okrem týchto prvkov zohľadnila aj výdobytky moderného vzdelávania a fungovania lesného hospodárstva.

Pridaj komentár

X
Objednať vzorky korku
Share via
Copy link