Absorpcia vibrácií korkom v priemysle a stavebníctve


Absorpcia vibrácií korkom v priemysle a stavebníctve

Absorpcia vibrácií korkom v priemysle a stavebníctve. Korok má špeciálny vzorec materiálu izolujúceho vibrácie, ktorý kombinuje výkon s ohľadom na životné prostredie. S rozvojom infraštruktúry a urbanizáciou rastie význam kvalitného akustického prostredia pre pohodu človeka.

Ľudia na celom svete si viac uvedomujú vplyv akustiky na ich každodenný život a očakávajú kvalitnejší akustický zážitok.

Na druhej strane trendy v oblasti udržateľnosti, recyklácie a obehového hospodárstva si vyžadujú výraznejšie zameranie na minimalizáciu odpadu a znečisťovanie životného prostredia. Riešenia na izoláciu zvuku a vibrácií na báze korku napredujú, aby splnili tieto tri naliehavé potreby.


Absorpcia vibrácií korkom v priemysle a stavebníctve

Hoci korok má vyšší stratový faktor ako guma – čo je nevyhnutné pre funkciu tlmenia a následne rozptyl energie – antivibračné gumy sú izolačné a ponúkajú veľmi malé tlmenie.

Kombinácia týchto dvoch materiálov ako kompozit korku a gumy poskytuje dodatočné vlastnosti ako materiál izolujúci vibrácie. Žiadny materiál nespája výkonnosť procesu a manipuláciu s takou dokonalosťou a rozmanitosťou, dodávajúc odolnosť voči mechanickým a tepelným vplyvom, ako aj chemickú kompatibilitu vo výrobkoch, ktoré sa dajú ľahko rezať a tvarovať na konečné použitie.


Absorpcia vibrácií korkom v priemysle a stavebníctve. Nezvyčajné vlastnosti korku sa v súčasnosti testujú vo vysokorýchlostných vlakoch. Vo vnútorných podlahách osobných vozňov sa čoraz častejšie vyskytujú špeciálne korkové podlahy v podobe ľahkej kompozitnej konštrukcie. Na oboch stranách sú škrupiny z hliníkovej zliatiny.

Rovnako ako u všetkých modelov mobility je pre spotrebu energie rozhodujúce zníženie hmotnosti železničných vozňov. Požiadavky ako zahrnutie systémov HVAC (kúrenie, vetranie, klimatizácia), zníženie hluku, zvýšená tepelná izolácia, všestrannosť dizajnu a bezpečnostné predpisy pre kolízne konštrukcie majú zvyčajne spoločného menovateľa: zvýšenie hmotnosti. Korkové kompozity ho pomáhajú znižovať.


Pridaj komentár

X
Objednať vzorky korku
Share via
Copy link